Information om homøopatisk behandling

Klassisk homøopati
er et medicinsk system baseret på lighedsprincippet, hvor udgangspunktet for en behandlingen er det samlede symptombillede hos klienten.  Dette er ifølge Hahnemann den eneste måde, man kan finde det mest passende homøopatiske middel på. Sygdomme i den fysiske krop betragtes som en manifestation af en disharmoni i det indre. 
    
Den homøopatiske samtale
   

Livshistorien hos den enkelte person vil under den første samtale hos homøopaten medføre et indblik i de symptomer, der har været i samtlige kropssystemer i personens liv samt evt. oplevelser af chok, angst og frygt. Der klarlægges hvilke madvarer der foretrækkes og hvilke der fravælges eller ikke tåles m.m. Det er det samlede billede af symptomerne fra denne samtale, der afgør valget af det homøopatiske middel.

Den homøopatiske medicin

De homøopatiske dynamiske midler er baseret på produkter fra enten planter, mineraler eller dyr.

 

Der gives i behandlingen kun ét middel ad gangen, da der i princippet kun er et middel, der passer på det samlede symptombillede.

    Efter indtagelsen af det rette homøopatiske middel stimuleres kroppen til at sætte gang i en helende proces.