Homøopatisk behandling af akutte og længere varende symptomer

 

 

Behandling med klassisk homøopati

Ethvert menneske har iboende sin egen unikke konstellation, en åndelig livskraft. Denne kraft vil opretholde mennesket i den størst mulige balance og harmoni, så enhver er i stand til at udføre sit højere mål med tilværelsen.  

Bliver mennesket sygt er det denne selv-opholdende åndelige livskraft, der ikke længere er i harmoni, i samklang med hele kroppens indre rytmer. Livskraften er usynlig og kan kun tilkendegive denne indre ubalance udtrykt gennem sygdom i følelser og funktioner. Den vibrerende tone i mennesket er blevet falskt, oprettelse af denne kan kun foregå gennem en behandlingsform, der arbejder med at afstemme denne indre ubalance.

Klassisk homøopati er en af de behandlingsformer, der behandler med vibrationer til at afstemme disse indre ubalancer.

-        Der opstår ingen kroniske sygdomme uden en fastlåsning og fiksering i bevidstheden

-        Der opstår ingen kroniske sygdomme uden stivhed eller ubalancer i kroppens rytmer.

-        Der opstår ingen kronisk sygdom uden at kroppen er syret til, en overbelastning i slimproduktionen eller ophobning af affaldsstoffer.

Disse udsagn kan forkortes til:

Naturen af kroniske sygdomme er tabet af livsrytmer i den bredeste forstand.

Hvor der ikke er en stabil rytme, er der ingen dynamik og intet dynamisk. Hovedvægten af de kroniske symptomer viser kun hvor konflikterne ulmer bag den forsvundne livsrytme og hvorfor symptomerne manifesterer sig præcist i dette organsystem. Alt i livet består af rytmiske bevægelser, synergetiske og er organiserede i cyklusser. Falder vi ud af disse rytmiske ordener, bliver vi syge.

Healing er altid processen om, at finde vores vej tilbage til ordenen i naturen som et hele og vore eget livs rolle i dette hele. En af organismens principper er livets rytme. Så længe det er muligt, vil organismen følge denne livsrytme og bevare et godt helbred.

 

Behandlingsforløb

Ved akutte tilstande er en til to kortvarige behandlinger oftest nok, idet processen forløber meget hurtig.

Ved kroniske tilstande er behandlingen afhængig af hvor stærk immunforsvaret/psyken er, og hvor længe symptomerne har eksisteret. Antallet af behandlinger er derfor individuelt, men vil ofte vare mellem et til to år.

Første konsultation varer ved behandling af kroniske tilstande normalt ca. to timer, medens efterfølgende konsultationer, der foregår mellem en til fire måneders mellemrum, varer en time. Der gennemgås, hvad der er sket siden sidst og der foretages en vurdering af om helingsprocessen forløber som den skal, eller om noget skal ændres.

Helingsprocessen

Der gives i behandlingen kun ét middel ad gangen, da der i princippet kun er et middel, der passer på det samlede symptombillede.

Immunsystemet vil efter indtagelsen af det rette homøopatiske middel sætte gang i helingsprocessen, hvor formålet er at føre personen til en sund tilstand af væren, centreret i nuet, hvor man tænker på fremtiden og filosoferer over fortiden.

 

Bivirkninger

Ved akut behandling er der ingen bivirkninger.

Ved behandling af kroniske tilstande er der ingen bivirkninger i traditionel forstand, men når helingsprocessen er sat i gang, kan der forekomme omplaceringer af de symptomer, som klienten har i forvejen, før de endeligt forsvinder.

 

 

Undersøgelse
Ifølge en undersøgelse om virkningerne af klassisk homøopati af Helle Andersen (1999, s. 19) opnår 73 % af brugerne i undersøgelsen enten at deres problem er væk eller at de har opnået en bedring.

Litteratur:
Andersen, Helle Egebjerg (1999): en undersøgelse af Klassisk Homøopati, Dansk Selskab for Klassisk Homøopati.