Homøopatisk behandling af akutte og kroniske tilstande

Behandling
Klassisk homøopati kan overordnet set behandle såvel fysiske, emotionelle som mentale problemer.

Mere specifikt er det ofte problemer hos både børn og voksne som:

Kronisk: Astma – allergi - anoreksi – bulimi – chok – eksem - betændelsestilstande – eksamensangst - flyskræk - hyperaktivitet koncentrationsbesvær – lavt selvværd mellemørebetændelse – stress - søvnbesvær.

Akut: Forkølelse – influenza – blærebetændelse samt insektstik.

Skader efter uheld: Forstuvning – brud- snitsår samt forbrændinger.

 

Behandlingsforløb

Ved akutte tilstande er en til to kortvarige behandlinger oftest nok, idet processen forløber meget hurtig.

Ved kroniske tilstande er behandlingen afhængig af hvor stærk immunforsvaret/psyken er, og hvor længe symptomerne har eksisteret. Antallet af behandlinger er derfor individuelt, men vil ofte vare mellem et til to år.

Første konsultation varer ved behandling af kroniske tilstande normalt ca. to timer, medens efterfølgende konsultationer, der foregår mellem en til fire måneders mellemrum, varer en time. Der gennemgås, hvad der er sket siden sidst og der foretages en vurdering af om helbredelsesprocessen forløber som den skal, eller om noget skal ændres.

 

Helbredelsesprocessen

Der gives i behandlingen kun ét middel ad gangen, da der i princippet kun er et middel, der passer på det samlede symptombillede.

Immunsystemet vil efter indtagelsen af det rette homøopatiske middel sætte gang i helbredelsesprocessen, hvor formålet er at føre personen til en sund tilstand af væren, centreret i nuet, hvor man tænker på fremtiden og filosoferer over fortiden.


Bivirkninger

Ved akut behandling er der ingen bivirkninger.

Ved behandling af kroniske tilstande er der ingen bivirkninger i traditionel forstand, men når helbredelsesprocessen er sat i gang kan der forekomme omplaceringer af de symptomer, som klienten har i forvejen, før de endeligt forsvinder.

 

Undersøgelse
Ifølge en undersøgelse om virkningerne af klassisk homøopati af Helle Andersen (1999, s. 19) opnår 73 % af brugerne i undersøgelsen enten at deres problem er væk eller at de har opnået en bedring.

Litteratur:
Andersen, Helle Egebjerg (1999): en undersøgelse af Klassisk Homøopati, Dansk Selskab for Klassisk Homøopati.