Heart Flow Healing

Healing kan være en opløftende behandlingsform, der kan give afklaring på og forløsning af livssituationer, der kan virke fastlåste. Al healing er skønhed, måde og godhed i handling.

I denne healingsform er det bedst, hvis klienten kan samarbejde fuldt ud, for at opnå de hurtigste og bedst mulige resultater. Der vil derfor inden selve healingen foregå en grundig instruktion i, hvordan det er muligt at bede om hjælp til sine problemer eller visualisere energistrømmen fra Heart flow til det område, hvor healingen ønskes.