Dokumentation for virkning af homøopatiske lægemidler

Homøopatiens fysiske virkningsmekanisme

Homøopatiske lægemidler virker gennem magnetiske fotoner

 

Ny forskning dokumenterer, at homøopatiske lægemidler virker gennem magnetiske fotoner.  Fotoner er elementærpartikler, en såkaldt kvant, og er derfor underlagt kvantemekaniske naturlove. Dette betyder dette at homøopatiske lægemidler virker på kvanteniveau. Da menneskets bevidsthed  i dag regnes for at være af kvantemekanisk natur,  vil homøopatiske lægemidler ikke kun tilbyde patienten en helbredelse af fysiologiske ubalancer, men også virke korrigerende på patientens mentale og følelsesmæssige ubalancer

Denne forskning har dokumenteret, at forskellige homøopatiske potenser indeholder forskellige magnetiske fotoner. Det er resultatet af en ny udviklet magnetisk resonansmetode, som gør brug af langbølger genereret af 2 Teslaspoler, der udsender forskellige resonansfrekvenser i HF-området , dvs. med lav spænding.

De homøopatiske høje potenser kunne svække det magnetiske felt, fordi potenserne indeholdt frekvenser, der var i resonans med Teslaspolernes frekvenser. Undersøgelsen konkluderer på det grundlag, at homøopatiske potenser består af magnetiske fotoner. Det lykkedes det også at måle og karakterisere graden af de forskellige potenser. Det lod sig gøre, da forskellen mellem de forskellige potenser ud fra potensernes forskellige resonanser kunne måles. Homøopatiske potenser består altså af magnetiske fotoner med mange forskellige frekvenser i HF-området. Fotoner har ingen hvilemasse og bevæger sig i vakuum med lysets hastighed.

Det dokumentere at homøopatiske lægemidler ikke kun er placebo, men at lægemidlerne faktisk bygger på velkendte naturlove og at homøopatien nu endelig beviseligt bygger på et videnskabelig og fysisk grundlag.