Behandling af autisme og ADHD med CEASE therapy

Udgangspunktet for CEASE terapien er barnets livshistorie med de påvirkninger, der kan have svækket barnets immunsystem.

 

Årsag til autisme eller ADHD

Antallet af børn med autisme er steget mere end 100 % på få år. Ydre faktorer er uden tvivl medvirkende årsag hertil. Var forklaringen til denne stigning en arvelig sygdom, ville antallet være steget med under 10 %, altså kan forklaringen ikke være forbedret diagnosticering af disse tilstande, men noget "forgifter" disse liv. Vacciner, miljøgifte, medicin eller et trauma kan forårsage denne drastige ændring i børns (og voksnes) helbred.  Udløsningen af en tilstand som enten autisme eller ADHD betragtes som ”dråben, der fik bægeret til at flyde over". Opgaven i den homøopatiske behandling er primært at finde årsagen til den forvoldte belastning af helbredet.


CEASE therapy

I denne behandlingsform benytter man den substans, der forvoldte skaden i en potenseret form, hvormed det matcher den udløsende faktor. 

Den primære opgave er at finde de forskellige udløsende faktorer uden at udelade nogle. Denne metode er et af de bærende tiltag i behandlingen af autisme og ADHD.

Behandlingen med CEASE therapy

CEASE therapy kan påbegyndes af alle, graden af autisme og ADHD er ikke afgørende for behandling, men det er individuelt, hvor tæt man når på heling.

Det må forventes, at helingsprocessen varer fra 1 til 4 år afhængigt af hvor mange årsager, der skal behandles, hvor kompliceret casen er og hvor hurtigt de homøopatiske midler virker.

Behandlingen understøttes af indtagelse af vitaminer og mineraler.

 

Litteratur: Smits Tinus (2010): Autisme beyond despair, Emryss Publisher.